fbpx skip to Main Content

BranżeDziałamy w następujących obszarach:

Zakłady przetwórstwa surowców, gospodarka biomasą, recykling, obróbka odpadów, spalarnie, załadunek i rozładunek wagonów, transport popiołu i żużla, transport paliwa, transport gipsu. Nasze urządzenia pracują w odlewniach i koksowniach, hutach, elektrowniach, w zakładach produkcji spieków, nawozów i innych materiałów chemicznych.

Energetyka

Elektrownie węglowe

Od wielu lat IEM FörderTechnik jest dostawcą sprawdzonych rozwiązań dla energetyki węglowej. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania, które pomimo skomplikowanych wymagań technologicznych spełniają wszelkie wymagania użytkowe i pozwalają na bezpieczną, sprawną i czystą pracę elektrowni. Rozwiązania szyte na miarę!

Nawęglanie / Dozowanie kamienia wapiennego
Podajniki i dozowniki paliwa stałego
Urządzenia zasypowe
Rozdzielacze
Transport pneumatyczny
Odżużlanie / Odpopielanie
Obróbka żużla
Transport pneumatyczny
Przenośniki ślimakowe chłodzone
Urządzenia zasypowe
Rozdzielacze
Oczyszczanie spalin

Gospodarka gipsem z IOS

Urządzenia zasypowe
Rozdzielacze

Usuwanie rtęci ze spalin – wszystkie technologie – kompleksowe doradztwo, testy, projektowanie i realizacja.

Spalarnie odpadów

Termiczne przetwarzanie odpadów stanowi obecnie ważną częścią koncepcji gospodarki odpadami. Tym bardziej ważne jest, aby wszystkie urządzenia działały bezawaryjnie i spełniały normy bezpieczeństwa. Nasz zespół dba o Twój projekt – oferujemy kompleksowe porady i realizację.

Gospodarka paliwem stałym
Separatory
Rozdrabniacze
Magazyny / Składowanie
Urządzenia zasypowe
Rozdzielacze
Oczyszczanie spalin

Gospodarka gipsem z IOS

Urządzenia zasypowe
Rozdzielacze

Usuwanie rtęci ze spalin – wszystkie technologie – kompleksowe doradztwo, testy, projektowanie i realizacja.

Gospodarka odpadami w el. jądrowej

Odpowiednio zorganizowana gospodarka odpadami w elektrowni jądrowej jest niezbędna dla jej bezpiecznego funkcjonowania. Odpady powinny być zabezpieczane i transportowane w sposób minimalizujący styczność personelu z ewentualnymi materiałami promieniotwórczymi. Nasza firma projektuje, buduje i dostarcza kompleksowe i zarazem bezobsługowe układy do kontrolowanego napełniania, zamykania i uszczelniania beczek z odpadami niskoaktywnymi (LLW).

Ochrona środowiska

Oczyszczalnie

W oczyszczalni ścieków gospodarka osadami musi być niezawodna, odporna i jednocześnie tania w eksploatacji. Nasze rozwiązania z pewnością spełnią te wymagania. Mokre czy suche, drobne czy grubsze, kleiste czy sypkie, ograniczenie rozprzestrzeniania się pyłów i zapachów – przenośniki IEM doskonale poradzą sobie z tymi wyzwaniami.

Produkty
Separatory / Oddzielacze
Rozdrabniacze
Zagęszczacze
Dozowanie
Magazyny / Składowanie

Spalarnie osadów

Niezależnie od konsystencji osadów, dysponujemy odpowiednią technologią do wykorzystania w spalarni osadów. Nasi klienci cenią sobie szczególnie rozwiązania z naszymi przenośnikami zgrzebłowymi i ślimakowymi.

Produkty
Magazyny / Składowanie
Urządzenia zasypowe
Rozdzielacze

Obróbka odpadów

Zakres usług IEM obejmuje również układy do obróbki odpadów. Od rozdrabniania do przesiewania, separacji żelaza i metali nieżelaznych oraz materiałów lekkich – stosujemy przenośniki odpowiednio zabezpieczone przed ścieraniem i zużyciem. Nasze systemy od dziesięcioleci pracują w zakładach na całym świecie.

Gospodarka żużlem

Oferujemy kompletne, wydajne i niezawodne układy gospodarki żużlem. W zależności od potrzeb odżużlacze współpracują z kruszarkami, separatorami metali, przesiewaczami i trafiają do układu załadunku/przechowywania.

Mercury Emission ControlRedukcja Emisji Rtęci

Redukcja szkodliwych emisji przemysłowych jest aktualnym i bardzo ważnym zadaniem. Dotyczy to szczególnie emisji rtęci, która jest bardzo toksyczna i długo utrzymuje się w ekosystemie. Na całym świecie, także w Europie, wprowadzono regulacje, które ograniczają dopuszczalną emisję rtęci z przemysłu.

IEM FörderTechnik od dziesięcioleci zajmuje się projektowaniem i budową instalacji dla elektrowni konwencjonalnych. W tym nurcie powstał dział specjalistyczny Mercury Emission Control, który zajmuje się technologiami redukcji emisji rtęci z instalacji spalających paliwa kopalne i alternatywne.

Oferujemy indywidualnie dobrane rozwiązania i zapewniamy osiągnięcie wymaganych limitów emisji rtęci – aby elektrownia mogła pracować efektywnie jeszcze przez wiele lat. Nasi specjaliści wykonują badania, pomiary, analizy i testy a zespół projektowy zapewni sprawną realizację inwestycji.

Inne branże

Metalurgia

IEM jest dostawcą technologii szeroko wykorzystywanej w odlewniach i stalowniach przy produkcji spieków i pellet rudy. Znajdują tu zastosowanie wysoko odporne konstrukcje naszych przenośników i podajników w wersji „heavy duty”.

Produkty
Separatory / Oddzielacze
Magazyny / Składowanie
Urządzenia zasypowe
Rozdzielacze

Chemia

IEM FörderTechnik dostarcza rozwiązania zoptymalizowane pod kątem potrzeb przemysłu chemicznego, w tym produkcji nawozów. Są to na przykład przenośniki taśmowe i kubełkowe granulowanego mocznika czy soli.

Produkty
Back To Top