fbpx skip to Main Content

IEM FörderTechnik GmbHProdukty i rozwiązania IEM FörderTechnik

Od dziesięcioleci z powodzeniem projektujemy, budujemy i produkujemy dla naszych Klientów. Oferujemy produkty i usługi służące optymalizacji procesów technologicznych.

Posiadamy szczególną, zdobywaną przez lata wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają dogłębne zrozumienie zagadnień dotyczących procesów technologicznych i dobór optymalnych rozwiązań. Niezależnie od tego, czy tworzymy nowe rozwiązanie, czy udoskonalamy istniejący proces, wprowadzamy najwyższe standardy. Zależy nam na zadowoleniu naszych Klientów, dlatego oferujemy najlepsze rozwiązania a każde zlecenie jest dla nas wyrazem Państwa zaufania.

Nasze produkty:

 • Przenośniki do transportu ciągłego, takie jak przenośniki zgrzebłowe, podajniki węgla, przenośniki płytowe i taśmowe, przenośniki specjalne, kubełkowe, rolkowe, ślimakowe, zasuwy, klapy przestawne i jeszcze dużo więcej.
 • Układy transportowe np. do przestawiania kontenerów.
 • Urządzenia specjalne, szyny pozycjonujące, urządzenia do hut i stalowni itd.

Produkty

Konstrukcje specjalne

Produkty

Przenośniki kubełkowe

Przenośniki kubełkowe służą do transportu ciągłego pionowego drobnych i grubszych materiałów sypkich a także materiałów gęstych a nawet spoistych.

Dane techniczne

 • Wysoka wydajność do 1 000 t/h oraz rozwiązania specjalne.
 • Transport pionowy na odległość ponad 100 metrów.
 • Zwarta konstrukcja, małe zapotrzebowanie na miejsce.
 • Wykonania pyłoszczelne, przeciwwybuchowe oraz gazoszczelne.
 • Przenośniki kubełkowe łańcuchowe do transportu gorących materiałów – nawet do 400°C.
 • Odpowiednie do transportu materiałów ciężkich i ściernych.
 • Niskie koszty eksploatacyjne.
 • Sposób na cichy i delikatny transport.

Bunkry zasypowe

IEM wykonuje bunkry i kosze zasypowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Mogą one służyć do przyjmowania, przeładunku i krótkoterminowego przechowywania różnych materiałów sypkich. Dbamy o to, aby były dostosowane do wydajności współpracujących ze sobą podajników.

Układy do przestawiania kontenerów

Układ do przestawiania równoległego kontenerów może być wykorzystany na przykład w gospodarce odpadami paleniskowymi. Szczególnie tam, gdzie instalacja podlega istotnym ograniczeniom przestrzennym. Transport kontenera może odbywać się w dowolnym kierunku z wykorzystaniem przenośników rolkowych z napędem i układów przesuwnych.

Odżużlanie / Odpopielanie

Projektujemy układy transportu żużla i popiołu stosowane m.in. w elektrowniach węglowych i biomasowych. Nasze konstrukcje są wyjątkowo wytrzymałe i przemyślane, dlatego często znajdują zastosowanie w spalarniach odpadów i układach wykorzystujących paliwa alternatywne.

IEM dostarcza odżużlacze w wersji mokrej lub suchej, w formie przenośników płytowych lub zgrzebłowych, w wykonaniu dostosowanym do danego obiektu.

Dane techniczne

 • Prędkość przenośnika: 0,6-6 m/min
 • Wydajność: do 40 t/h

Kosze zasypowe

Kosze zasypowe wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu np. w kopalniach, odlewniach, stalowniach, fabrykach papieru i przeróbce złomu, a także w zakładach sortowania i spalania odpadów.

Produkowane przez nas kosze zasypowe służą do przyjmowania, jako bufor a następnie podają w kontrolowanych ilościach materiał do dalszej obróbki w procesie. Mogą to być np. odpady zielone, organiczne resztki poprodukcyjne, makulatura, żużel, osady czy urobek.

Dane techniczne

 • Pojemność: 1-40 m³
 • Szerokość taśmy: 800-2200 mm
 • Prędkość: 0,025-10 m/min
 • Wydajność rozładunku: 0,09-420 m³/h

Przenośnik łańcuchowy

Przenośniki łańcuchowe IEM służą do odbioru i załadunku materiałów sypkich o średniej i dużej gęstości nasypowej. Łańcuchowy przenośnik taśmowy składa się z taśmy transportowej ze stalowymi zbierakami, która jest przymocowana do cylindrycznych profili, które znajdują się między dwoma łańcuchami przenośnika. Koła napędowe połączone są ze sobą za pomocą wału i napędzane motoreduktorem.

Przenośniki łańcuchowe IEM mogą być także wykonane jako przenośniki łamane.

Podajniki węgla

Podajniki węgla kamiennego i brunatnego do zasypywania młynów węglowych. Podajniki węgla zwykle montuje się na wylocie bunkrów węglowych. Pomiędzy można stosować zasuwy płytowe lub prętowe.

Dane techniczne

 • Przepustowość do 150 t/h.
 • Klasa odporności wybuchowej wg wskazań Klienta.

Przenośniki i mieszacze ślimakowe

W zależności od wykonania, mieszacze ślimakowe znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Często służą do nawilżania transportowanych materiałów.

Przenośnik taśmowy kieszeniowy

Przenośniki taśmowe kieszeniowe najczęściej wykorzystuje się w układach o dużej wydajności i dużych odległościach transportowych. Podwójnie lub potrójnie wypiętrzenia taśmy nadają się szczególnie do transportu dużej ilości ciężkich materiałów. Dostarczamy kompletne instalacje – wyposażone według potrzeb w podesty i estakady. Mogą one być uzupełnione o nawilżanie a także w wykonaniu szczelnym i z odpylaniem. Tego rodzaju przenośniki stosowane są do transportu minerałów takich jak węgiel, rudy, żużle, osady, piasek w odlewniach, dodatki stopowe i surowce wtórne, ale także do cukru i buraków.

Reciprocating / Wide Belt Conveyors - szerokie przenośniki i przesypy

Reciprocating oraz Wide Belt Conveyors służą do transportu materiału na szerokich taśmach, z równomiernym rozprowadzeniem zadanej ilości materiału na taśmie. Taśma odbiorcza zasypywana jest w taki sposób, aby zachować stałą grubość warstwy i równomierne wykorzystanie powierzchni transportowej. Ruchy i wydajność ruchomego podajnika przesypowego zestrojone są z wydajnością taśmy odbiorczej.

Dane techniczne

 • Wydajność Wide Belt: do 1300 t/h
 • Szerokość pasa: do 5500 mm
 • Wydajność ruchomego podajnika: do 1300 t/h

Przenośniki rolkowe

Przenośniki rolkowe wykorzystywane są najczęściej do przemieszczania drobnicy na terenie zakładów przemysłowych – na przykład transport części do i z punktu montażu lub materiałów do maszyn i urządzeń. Układy przenośników rolkowych mogą być wykonane z rolkami napędzanymi, bez napędu a także po łuku.

Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe IEM znajdują zastosowanie w zakładach obróbki surowców, a także w elektrowniach do transportu osadów i popiołów. Są to odporne na zużycie, niezawodne konstrukcje przystosowane do długotrwałej pracy w trudnych warunkach. Nasze przenośniki od dziesięcioleci pracują w zakładach przemysłowych służąc do transportu materiałów pylistych, granulatów i wilgotnych proszków. Przenośniki ślimakowe mogą być w wykonaniu pyłoszczelnym lub przeciwwybuchowym oraz ATEX-owym. W zależności od zastosowania oferujemy konstrukcje korytkowe lub rurowe.

Dane techniczne

 • Wydajność: do 1400 m³/h
 • Długość: do 6m/jednostkę
 • Prędkość: 0,05-1,5 m/sek
 • Średnica: 160-800 mm

Przenośniki płytowe

Przenośniki płytowe znajdują zastosowanie w kopalniach, odlewniach, hutach i stalowniach oraz w fabrykach papieru, materiałów budowlanych, hutach szkła, złomowniach oraz w przeróbce odpadów i surowców wtórnych. Ich konstrukcja jest wyjątkowo odporna, dzięki czemu nadają się także do transportu ciężkich materiałów, takich jak kamienie, gruz, odpady gabarytowe i przemysłowe.

Dane techniczne

 • Szerokość: do 3000 mm

Przenośniki zgrzebłowe

Przenośniki zgrzebłowe doskonale nadają się do transportu popiołów, żużli, osadów ściekowych, opiłków i zrębek – materiałów, które nie ulegają zbyt łatwo zbryleniu i nie oblepiają zgrzebeł. Przenośniki pracują w trybie ciągłym – zgrzebła przymocowane do jednego lub dwóch łańcuchów stale przesuwają transportowany materiał w wymaganym kierunku. Przenośniki mogą być płaskie, skośne lub pionowe. Zastosowanie tych przenośników redukuje problem pylenia i wpływ na otoczenie – dostępne są także w wykonaniu szczelnym, przeciwwybuchowym oraz ATEX-owym. Ich ogromną zaletą jest zwarta konstrukcja i wysoka wydajność.

Dane techniczne

 • Szerokość: 140-2400 mm
 • Prędkość: 0,01-0,6 m/sek
 • Wydajność: do 1000 m³/h
 • Granulacja: 0-300 mm

Przenośniki taśmowe kieszeniowe

Przenośniki taśmowe kieszeniowe znajdują zastosowanie w transporcie kruszyw, węgla, stali, surowców wtórnych, dodatków stopowych. Umożliwiają transport pionowy i poziomy (lub łączony). Możliwe jest prowadzenie przenośników po łuku. Przenośniki tego typu wyróżnia cicha praca.

Dane techniczne

 • Szerokość: 400-1600 mm
 • Wydajność: 10-2000 m³/h
 • Kąt nachylenia: do 90°
 • Dostępne różne kształty – S, L, C

Konstrukcje specjalne

Szyny i prowadnice

W obrotowych chłodnicach spieków materiał transportowany jest w wagonikach krążących w zamkniętym obiegu. W trakcie pracy ciągłej zakładu wagonik ze schłodzonym materiałem na końcu procesu trafia na szynę obniżającą (prowadnicę) i jest opróżniany. Zastosowane w tym procesie rozwiązania muszą być zarówno bardzo odporne, jak i precyzyjne. Zastosowane prowadnice składają się z elementów o złożonej geometrii wymagających wieloetapowej obróbki i formowania.

Urządzenia zasypowe ruchome

Są to elementy układu przenośników służące do równomiernego zasypywania materiałem kontenerów i innych pojemników. Konstrukcja każdorazowo jest dopasowywana do warunków danej lokalizacji. Urządzenie może być wyposażone w siłowniki elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne oraz przestawiane ręcznie.

Back To Top